Predmet

Školský logopéd

Súkromná materská škola BESST, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Limbová 3, Trnava
Termín nástupu
24.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
137

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Open Office, Word
Vzdelanie
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika, v študijnom programe zameranom na logopédiu vrátane kombinácie s ďalším študijným odborom
- iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola BESST
Limbová 3
91702 Trnava
www.besst.sk
0905585906
Kontaktná osoba
PaedDr. Veronika Pukancová
0903651091