Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s VJM, Veľké Dravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľké Dravce 220, Veľké Dravce
Aprobácia
Chémia, Matematika, Maďarský jazyk
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
72

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, Word, Excel,
Vzdelanie
žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, doklad o štátnej skúške z maďarského jazyka,
Ďalšie požiadavky
Termín nástupu: na dobu určitú 01.09.2021 do 31.08.2022
Termín pohovoru: 27.08.2021
Ďalšie požiadavky
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie maďarský jazyk a maďarská literatúra, alebo matematika alebo chémia
Osobnostné predpoklady
- trpezlivosť
- vnútorná stabilita
- spoľahlivosť
- pamäť
- sebaovládanie
- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- sebaistota
- pozornosť
- praktické myslenie
- precíznosť (presnosť)
- komunikatívnosť
- iniciatívnosť

Oslovení budú výlučne vybraní záujemcovia spĺňajúci kvalifikačné požiadavky a odbornosť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s VJM
Veľké Dravce 220
98542 Veľké Dravce
zsmvelkedravce.edupage.org
0474373115
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Balážová
0903799076