Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
228

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office - bežná užívateľská prax, internet, práca s interaktívnou tabuľou, Zoom, Edupage,
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady - predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti na pedagogického asistenta v prílohe č.6)
Ďalšie požiadavky
Hľadáme uchádzačov na pozíciu asistenta učiteľa do materskej školy aj do základnej školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Jaslovské Bohunice 341
91930 Jaslovské Bohunice
jaslovskebohunice.edupage.org
0335592403
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Mojžišová
0903 592 593