Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
720

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 1/2020 Z. z.

Môže ísť aj o pracovnú pozíciu vytvorenú v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.
Ďalšie požiadavky
Od pedagogického asistenta požadujeme schopnosť pracovať priamo v triede so žiakmi s rozmanitými potrebami prevažne na 2. stupni školy (individuálne začlenení žiaci s poruchami učenia, správania, pozornosti, prípadne poruchou autistického spektra), dôslednosť, trpezlivosť, emočnú stabilitu, flexibilitu v zmysle rozvrhu vo viacerých triedach (nejde tu o osobnú asistenciu 1 žiakovi), schopnosť pracovať v tíme a spolupracovať s vyučujúcimi, školskými špeciálnymi pedagógmi a školským psychológom.

Ponúkame prácu vo fungujúcom školskom podpornom tíme, možnosť postupného zaškolenia a priestor na profesijný rozvoj v oblasti svojej pracovnej pozície, kolegiálny prístup a podporu v tíme.

Na pohovor budú pozvaní len kandidáti spĺňajúci kritériá dané legislatívou a tiež podmienkami Národného projektu POP.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Turnianska 10
85107 Bratislava-Petržalka
www.zstuba.edu.sk
0903442829
Kontaktná osoba
Stanislava Machajdíková
0947 487 985