Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Budmerice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Budmerice 430, Budmerice
Termín nástupu
1.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
310

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou), vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa ekonomického smeru.
Výhodou je znalosť účtovného programu WinIBEU a mzdového programu VEMA
Ďalšie požiadavky
Pracovná náplň:
- komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy (faktúry, banka, pokladňa, mzdy) základnej školy s materskou školou a tiež školská jedáleň,
- verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou – vypracovanie súhrnnej štvrťročnej správy, zverejňovanie zmlúv a faktúr na stránke školy,
- tvorba rozpočtu, sledovanie čerpania v súvislosti s VZN obce a so štátnym rozpočtom,
- personalistika (vedenie pracovno-právnej a personálnej agendy zamestnancov ako zmluvy, plat. dekréty, či dohody),
- vyhotovenie miezd na základe podkladov dochádzky,
- komunikácia s poisťovňami, daňovým úradom, poisťovňami DDS – zasielanie výkazov,
- zasielanie štatistických výkazov (TREXIMA, RISSAM, výkazy a pod.),
- evidovanie a vyplácanie dopravného žiakom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Budmerice 430
90086 Budmerice
www.zsbudmerice.edupage.org
0336448110
Kontaktná osoba
PaedDr. Mária Kubovičová
0910971414