Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 49, Žilina
Termín nástupu
2.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
488

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Office 365, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov - poslať na email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 49
01004 Žilina
www.zsskolskaza.edu.sk
0417634780
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Kubová
+421910985690