Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vrútocká 58, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
2.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
325

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC Office, práca s internetom
Ďalšie požiadavky
Možnosť doplnenia úväzku na 100% učiteľa na I. stupni ZŠ alebo asistentom učiteľa.

Školský špeciálny pedagóg v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“:

- uskutočňuje orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku,
vykonáva individuálne, skupinové alebo hromadné špeciálno- pedagogické poradenstvo,

- vedie individuálne ale aj skupinové špeciálno -pedagogické stimulácie,

- poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov,

- pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení,

- spolupracuje s inkluzívnym tímom na škole,

- spolupracuje s pedagogickými zamestnancami pri zefektívnení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vrútocká 58
82104 Bratislava-Ružinov
www.zsvrutocka.sk
0243293722
Kontaktná osoba
Lukáš Srnka
0243293722