Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola J.M.P., Spišská Belá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Moskovská 20, Spišská Belá
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
494

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
PC znalosti - pokročilý
Vzdelanie
• Kvalifikačné predpoklady:
• VŠ II. stupňa v odbore zameranom na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu

Plat: Príloha č. 4 k zákonu č. 224/2019 Z.z. – Platové tarify pedagogických zamestnanov a odborných zamestnancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
• Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• doklad o vzdelaní
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.
Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: [email protected]
Pracovná ponuka platí do 27.08.2021.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola J.M.P.
Moskovská 20
05901 Spišská Belá
www.zsmosbela.edu.sk
0524581752
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Rothová, riaditeľka školy
0524581752