Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola BESST, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Limbová 3, Trnava
Termín nástupu
1.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
40

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Open Office, Word
Vzdelanie
- Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
- iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky
Ďalšie požiadavky
- ovládanie anglického jazyka na úrovni B2

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola BESST
Limbová 3
Trnava
www.besst.sk
Kontaktná osoba
PaedDr. Veronika Pukancová
0903651091