Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkr. šport. gym. ELBA, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Smetanova 2, Prešov
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
88

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Office 365 - MS Teams, Outlook,....
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkr. šport. gym. ELBA
Smetanova 2
08001 Prešov
www.elbaci.sk
0517714999
Kontaktná osoba
Mgr. Lýdia Pástorová - sekretariát ELBA
0517714999