Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Bratislava-Dúbravka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Beňovského 1, Bratislava-Dúbravka
Aprobácia
Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
405

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
edupage, internet, výučbový softvér
Vzdelanie
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Ďalšie požiadavky
Odborné predpoklady podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Benefit: osobné ohodnotenie a motivačný príspevok

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Beňovského 1
84101 Bratislava-Dúbravka
www.zsbenba.edu.sk
64365900
Kontaktná osoba
Pavol Andrejčák (personalista)
0264365900