Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota
Aprobácia
Maďarský jazyk
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
135

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o ped. zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
- škola s vyučovacím jazykom maďarským
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
-zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
-ovládanie maďarského jazyka, ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania,
-profesijný životopis,
-overené kópie dokladov o stupni vzdelania a splnení kvalifikačných predpokladov,
-písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda
Dúžavská cesta 1054/11
97901 Rimavská Sobota
www.zsmsduzavskars.sk
0475812135,0475812133,0474296428
Kontaktná osoba
Iveta Brndiarová
0911931023