Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku

Majster odbornej výchovy, Spojená škola internátna pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Hrdličkova 17, Bratislava-Nové Mesto


Nemáte životopis? Vytvorte si ho!
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov organizáciou Spojená škola internátna pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Hrdličkova 17, Bratislava-Nové Mesto

Zároveň som si vedomý/á a súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s.r.o.