Predmet

Riaditeľ

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Chotín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Chotín 225, Chotín
Termín nástupu
16.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
31

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Office /Word, Excel/, Internet, e-mail
Vzdelanie
- vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a § 90 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie požiadavky
- bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zdravotná spôsobilosť podľa §16 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
- komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti
- aktívna znalosť práce s PC

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda
Chotín 225
94631 Chotín
0357786217
Kontaktná osoba
Obec Chotín
0357886091