Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. P. Tótha 31, Senica
Aprobácia
Automobilová technika, Strojárska technológia
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.08.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Microsoft Outlook...
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskoršej vyhlášky MŠVVaŠ Sr. č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Príloha č. 1 časť IV., ktorá je účinná od 15. 01. 2020.
Ďalšie požiadavky
Úväzok: 100 %

Náplň práce: pedagogická činnosť: vyučovanie odborných strojárskych predmetov pre učebný odbor: autoopravár - mechanik

Platové podmienky: platová tarifa 6. od sumy 915,00 € až do platovej tarify 9. do sumy 1251,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania+zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinných od 01.01.2020.

Výhody: možnosť ubytovania v školskom internáte s možnosťou odberu celodennej stravy.
Odborná prax vítaná.
Termín nástupu: 01. 09. 2021

V prípade záujmu zašlite svoju žiadosť so životopisom na adresu:
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
905 01 Senica
alebo e-mailom: [email protected]
Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 034/6983441
Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.
K nástupu do zamestnania je potrebný odpis z registra trestov, o ktorý si budúci pedagogický zamestnanec musí požiadať na jemu prislúchajúcom Okresnom úrade v sídle kraja.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
V. P. Tótha 31
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441