Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nade Hejnej 4, Martin
Aprobácia
Biológia, Geografia
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
648

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Informácia o plate:
V zmysle zákona č.553/2003Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielajte na e-mailovú adresu [email protected] alebo poštou na adresu školy Základná škola, Nade Hejnej 4, 036 01 Martin.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nade Hejnej 4
03601 Martin
https://zsjahodnicka.edupage.org/
0434134488
Kontaktná osoba
Mgr. Miriam Löwingerová
+421 043 4300558