Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Bojnice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 292/7, Bojnice
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
330

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet-pokročilá, Textový editor-pokročilá, Tabuľkový procesor-mierne pokročilá, Práca s databázami-mierne pokročilá, Elektronická komunikácia-pokročilá
Vzdelanie
Požadované vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadujeme:
- kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
- občianska a morálna bezúhonnosť
- ovládanie štátneho jazyka
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky na adresu: [email protected]
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 292/7
97201 Bojnice
www.zsmsbojnice.stranka.info
0465186153
Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Krčík
0911 518 615