Predmet

Vychovávateľ

Školský internát, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trnavská cesta 2, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
174

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilá, Microsoft Word - pokročilá, Microsoft Excel - elementárna
Vzdelanie
úplne stredné, VŠ
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Vychovávateľ na stredoškolskom internáte - elokované pracovisko Saratovská 26, Bratislava. Práca na zmeny, nepretržitý pracovný čas, nočná pohotovosť.
Dĺžka praxe aspoň jeden rok.
Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa,
organizovanie a plánovanie práce, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), tímová práca.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školský internát
Trnavská cesta 2
82108 Bratislava-Ružinov
www.najinternat.sk
0255571290,0255571018,0255563391
Kontaktná osoba
PaedDr. Blanka Kissová
0264363492