Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s MŠ, Častá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 293, Častá
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
211

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom, interaktívnou tabuľou)
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1 /2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinnej od 15.1.2020, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Ďalšie požiadavky
Nástupný plat: v závislosti od dosiahnutého vzdelania a praxe.

Zaslaním žiadosti a dokladov uchádzač udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o OOÚ podľa podmienok uvedených na: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/17327661/sk/zakladne-informacie

Ďalšie požiadavky:
• kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi,

• zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať,

• komunikačné a organizačné schopnosti,

• zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, dôslednosť, komunikatívnosť,

• rešpektovanie pravidiel,

• systematická práca,

• schopnosť kooperácie v tíme.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Hlavná 293
90089 Častá
www.zscasta.sk
0336495211
Kontaktná osoba
Adriana Cíferská
0907779094