Predmet

Upratovačka

GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kuzmányho 6, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
16.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Uchádzačov prosíme o zasielanie požadovaných dokumentov:
•žiadosť o prijatie do zamestnania•profesijný životopis
•motivačný list•súhlas so spracovaní osobných údajov podľa
Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov •fotokópia dokladov o vzdelaní a zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania • aktuálny výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace. Iné požiadavky:
•ovládanie štátneho jazyka •znalosť maďarského jazyka je vítaná (nie je
podmienkou) • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
• bezúhonnosť, • zdravotná spôsobilosť, • ochota pracovať,
• schopnosť pracovať v kolektíve, • flexibilita, • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť. • spoľahlivosť • asertivita a komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - 686,50€/mesiac. . Nerovnomerný pracovný čas 40,00 hod. týždenne s obedňajšou prestávkou.Doručenie písomností do 16.06.2021.mailom na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola
Kuzmányho 6
04174 Košice-Staré Mesto
www.maraigimi.sk
0556221954
Kontaktná osoba
Šomšáková Valéria
+421948625737