Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Duklianska 1, Prešov
Aprobácia
CAD/CAM systémy, Programovanie CNC strojov, Strojárska konštrukcia
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
415

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, MS Office - pokročilý, CAD/CAM systémy - Solid Edge, Sinumerik
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2009 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Požiadavky na učiteľa odborných strojárskych predmetov:
- odborné vedomosti a zručnosti v oblasti návrhu a modelovania strojových súčiastok a strojov, skúsenosti s prácou v Solid Edge alebo v iných 3D CAD systémoch,
- flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť
- výhodou je znalosť programovania CNC strojov

Uchádzač o zamestnanie doloží:
žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. - platí len pre prijatého uchádzača, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu školy najneskôr do 14.06.2021. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1
08004 Prešov
www.spspo.sk, www.spspo.eu
0517712196
Kontaktná osoba
Slavomíra Jurašeková
+421517712196