Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
205

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

Ďalšie požiadavky
• vyučovací jazyk slovenský a maďarský

Uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
K. Mikszátha 1
97980 Rimavská Sobota
www.obchars.sk
0475621317
Kontaktná osoba
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
0917 872 624