Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Oravská Lesná 299, Oravská Lesná
Termín nástupu
20.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
449

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet pokročilý, word, excel, PowerPoint
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.". Miesto zamestnania - materská škola. Trvanie projektu je do 31.08.2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Oravská Lesná 299
02957 Oravská Lesná
www.zsoravskalesna.sk
0435524635
Kontaktná osoba
Miroslav Kvak
0907850882