Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Nitrianske Rudno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 492/15, Nitrianske Rudno
Termín nástupu
25.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
384

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné počítačové zručnosti
Vzdelanie
Požadované VŠ vzdelanie 2.stupňa, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. motivačný list
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Ide o pracovné miesto v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov do 31.08.2022 s predpokladom pokračovania už ako kmeňového zamestnanca školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 492/15
97226 Nitrianske Rudno
www.zsnrudno.edupage.org
0911388445, 0465455411
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Škraban
0911388445