Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Rudina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rudina 443, Rudina
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
162
Platové podmienky
Určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto je v rámci národného projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - pracovný pomer na dobu určitú, počas trvania NP POP II.
Potrebné je zaslať:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- doklady o vzdelaní
-súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti posielať mailom na:
[email protected], príp. na adresu: ZŠ Rudina, Rudina 443, 023 31.

Telefón: 0911991390


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Rudina 443
02331 Rudina
www.zsrudina.edupage.org
0414214524
Kontaktná osoba
Mgr.Silvia Ďurcová
0911991390