Predmet

Psychológ, školský psychológ

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Trstená

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 227/23, Trstená
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.07.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore psychológia. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca psychológa sú stanovené vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov (príloha č.10).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
SNP 227/23
02801 Trstená
0435391160
Kontaktná osoba
Mgr. Adriána Kajanová
+421 910 695 560