Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola Jána Zemana, Nová Baňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 44/6, Nová Baňa
Termín nástupu
02.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
408

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o ped. zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
-bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
-zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
-ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania,
-profesijný životopis,
-overené kópie dokladov o stupni vzdelania a splnení kvalifikačných predpokladov,
-písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jána Zemana
Školská 44/6
96801 Nová Baňa
www.zsjzemananb.edupage.sk
0456857317
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Jankoveová
0907567323