Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Nová Dubnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Janka Kráľa 1, Nová Dubnica
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
348

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, internet, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikácia podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Vyžadovaný je aj druhý aprobačný predmet, ktorý žiadateľ uvedie do žiadosti. Oslovení budú iba vybratí uchádzači.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Janka Kráľa 1
01851 Nová Dubnica
www.zsjk.edupage.org
0424433642,0911410421
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Staňo
0911410421