Predmet

Majster odbornej výchovy

Spojená škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 2, Žilina
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
274

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
MOV pre učebný odbor kaderník

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Hlavná 2
01009 Žilina
www.zssosza.edupage.org
0415006424
Kontaktná osoba
Ing. Beáta Palovská
0903504074