Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Semerovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Semerovo 110, Semerovo
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
143

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet
Vzdelanie
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona 138/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ a vyhlášky č.1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov, ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Semerovo 110
94132 Semerovo
www.zssemerovo.edu.sk
0356450050
Kontaktná osoba
PaedDr.Ondrej Mlynek
+421905908274