Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Plzenská 1, Prešov
Aprobácia
Elektrické stroje a prístroje, Elektrotechnické merania, Elektrotechnika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
682

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- znalosť práce s PC - OS Windows , MS Office, Multisim
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru.
Ďalšie požiadavky
Vyučované predmety: elektrotechnika, elektrické stroje a prístroje, elektrické zariadenia, elektrotechnické merania

Ďalšie potrebné požiadavky:
- znalosť práce s PC - OS Windows , MS Office,
- samostatnosť,
- flexibilita,
- komunikatívnosť.

Pedagogický zamestnanec je povinný zrealizovať doplnkové pedagogické štúdium potrebné na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia.

Požadované doklady:

- prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
- profesijný životopis,
- doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
- potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom na adresu [email protected] v termíne do 13.06.2021 (platí dátum fyzickej prítomnosti žiadosti na škole).
Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky pozvaní na výberové konanie v priestoroch SPŠE Prešov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1
08047 Prešov
www.spse-po.sk
0517725567
Kontaktná osoba
Ing. Iveta Marcinčinová
+421517725567