Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola J.M.P., Spišská Belá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Moskovská 20, Spišská Belá
Aprobácia
Anglický jazyk, Nemecký jazyk
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.07.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
494

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilí, word, excel
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ II. stupňa, aprobácia anglický jazyk, nemecký jazyk, alebo štátna jazyková skúška z anglického a nemeckého jazyka
Ďalšie požiadavky
Plat: Príloha č. 4 k zákonu č. 224/2019 Z.z. – Platové tarify pedagogických zamestnanov a odborných zamestnancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• VŠ diplom
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
Prax vítaná.

Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.
Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: [email protected]
Pracovná ponuka platí do 31.07.2021.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola J.M.P.
Moskovská 20
05901 Spišská Belá
www.zsmosbela.edu.sk
0524581752
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Rothová, riaditeľka školy
0524581752