Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Krupina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Malinovského 874, Krupina
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
223

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore predškolská pedagogika.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme do nášho kolektívu MŠ, Malinovského 874, Krupina pani učiteľku s priateľským a trpezlivým prístupom k deťom.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Základná zložka mzdy (v hrubom):
začínajúci učiteľ: 758 Eur
samostatný učiteľ: 839 Eur

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Malinovského 874
96301 Krupina
0455521335
Kontaktná osoba
Dana Cibuľová
0915957166