Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Park mládeže 5, Košice-Sever
Aprobácia
Anglický jazyk, Slovenský jazyk, Telesná výchova
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
661

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie predpoklady na výkon pedagogickej činnosti - bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady:
- žiadosť o zamestnanie
- životopis
- doklady o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Park mládeže 5
04001 Košice-Sever
www.gpm.edupage.org
0556335470
Kontaktná osoba
Mgr. Milan Marinčák, riaditeľ školy
+421556335470