Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta, Nedožery-Brezany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. Družby 339/2, Nedožery-Brezany
Aprobácia
Technika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
245

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky: podľa zákona 552/2003 Z.z. a 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta
Ul. Družby 339/2
97212 Nedožery-Brezany
www.zsnb.edupage.org
0465485130
Kontaktná osoba
Mgr. Peter Duhaj
0465485130