Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Nemšová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Janka Palu 2, Nemšová
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
289

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Osobnostné predpoklady:

- bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť,
- trpezlivosť a pozitívny prístup k deťom,
- kreativita a zodpovednosť,
- chuť na sebe pracovať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Janka Palu 2
91441 Nemšová
www.zsnemsova.edupage.sk
0326598290
Kontaktná osoba
Emília Mazanovská
0918450657