Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Košice-Barca

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Abovská 36, Košice-Barca
Aprobácia
Technika, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
267

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
VŠ druhého stupňa v učiteľskom programe pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: Telesná a športová výchova - Technika
Ďalšie požiadavky
Platové podmienky:
podľa zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.09.2019

Výška platu 915 eur./6. platová trieda – začínajúci učiteľ./ plat závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Abovská 36
04017 Košice-Barca
www.zsabovke.edupage.org
0556855198
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslav Gajdoš
0557299244