Predmet

Upratovačka

Stredná odborná škola J.A.Gagarina, ako organizačná zložka Spojenej školy, Bernolákovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Svätoplukova 38, Bernolákovo
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.08.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
-základné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Požiadavky:
- zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, spoľahlivosť
-bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:
- žiadosť
- štrukturovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
Uchádzači, ktorí budú spĺňať požiadavky budú pozvaní na pracovný pohovor.
Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola J.A.Gagarina, ako organizačná zložka Spojenej školy
Svätoplukova 38
90027 Bernolákovo
www.spojsivanka.sk
45993511
Kontaktná osoba
Slávka Peceková
0948229346