Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysucká 14, Senec
Aprobácia
Anglický jazyk, Dejepis, Slovenský jazyk
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
100

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie balíka MS Office a internetu na pokročilej úrovni
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady :

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra a história alebo anglický jazyk
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady :
- komunikačné schopnosti
- analytické a logické myslenie
- kreativita
- proaktívny prístup k zavádzaniu nových technológií do vyučovacieho procesu a k celoživotnému vzdelávaniu.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Kysucká 14
90301 Senec
www.zss-senec.sk
0245924951,0245924958
Kontaktná osoba
Ľubomíra Hrubanová
0910909132