Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Kolárovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 6, Kolárovo
Termín nástupu
01.11.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
340

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Microsoft Word, Microsoft Excel
Vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou) / vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa ekonomického smeru
Ďalšie požiadavky
Náplň práce
- komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy (faktúry, banka, pokladňa, mzdy) základnej školy
- verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou – vypracovanie súhrnnej štvrťročnej správy, zverejňovanie zmlúv a faktúr na stránke školy
- tvorba rozpočtu, sledovanie čerpania v súvislosti s VZN mesta a so štátnym rozpočtom
- personalistika (vedenie pracovno-právnej a personálnej agendy zamestnancov ako zmluvy, plat. dekréty, či dohody)
- vyhotovenie miezd na základe podkladov dochádzky
- komunikácia s poisťovňami, daňovým úradom – zasielanie výkazov
- zasielanie štatistických výkazov ( RISSAM, výkazy a pod. )
- evidovanie a vyplácanie dopravného žiakom
Výhodou: znalosť programu WinIBEU
- skúsenosti s rozpočtovou organizáciou/ školou výhodou
- zodpovedný a spoľahlivý prístup

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola
Školská 6
94603 Kolárovo
skolska6kolarovo.edupage.sk
0357771361
Kontaktná osoba
Erzsébet Csütörtöki, PaedDr.
+4210357771361