Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola , Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysucká 14 , Senec
Termín nástupu
25.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.07.2021
Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC - word, excel, Práca s programami: Edu Page,TEAMS, SKYPE
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor učiteľstvo pre 1. stupeň

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ Slovenskej republiky č.1/2020o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kysucká 14
903 01 Senec
www.zskysucka.sk
Kontaktná osoba
Ing. Magdaléna Gubániová
0903793654