Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bernolákova 9, Nová Baňa
Aprobácia
Biológia, Informatika, Matematika
Termín nástupu
26.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
190

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Františka Švantnera
Bernolákova 9
96801 Nová Baňa
www.gfsnbana.edupage.org
0456857092
Kontaktná osoba
PaedDr. Renáta Juhásová
0456857092