Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola pri základnej škole, Rybník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 10, Rybník
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
37

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word,Excel, internet, ActivInspire
Vzdelanie
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
ďalšie podmienky prijatia:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 21.06.2021 na adresu: ZŠ s MŠ, Školská 10, Rybník 935 23 alebo na e-mailovú adresu: [email protected]
Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.

Bližšie informácie o pracovnom mieste poskytneme na tel. č. +421908764884 kontaktná osoba: Stanislava Chlebová

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri základnej škole
Školská 10
93523 Rybník
0366342179
Kontaktná osoba
Stanislava Chlebová
+421908764884