Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Viničné

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 292/82, Viničné
Aprobácia
Biológia, Technika, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
24.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
270

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Do pracovného pomeru prijmeme učiteľov s aprobáciou z nasledovných predmetov:
MAT, FYZ, INF, TECH, BIO, TŠV

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná 292/82
90023 Viničné
www.zsvinicne.edupage.org
0336476288
Kontaktná osoba
Jana Chrappová
0911495335