Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Kráľová pri Senci

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kráľová pri Senci 560, Kráľová pri Senci
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
86

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aplikovanie digitálnych pomôcok do výchovno-vzdelávacích aktivít: interaktívna tabuľa, PC,
Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti uvedené v prílohe č. 1 – I. časť učiteľ materskej školy)
Ďalšie požiadavky
Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v závislosti od skúseností uchádzača.
Do pracovného pomeru prijmeme 2 učiteľky MŠ.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kráľová pri Senci 560
90050 Kráľová pri Senci
0904467747
Kontaktná osoba
Martina Konečná
+42121292211