Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Červenej armády 25, Martin
Aprobácia
Elektrotechnika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
707

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Motivačný list
• Doklad o vzdelaní (kópia)
• Súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Červenej armády 25
03601 Martin
www.ssmt.sk
0434133062
Kontaktná osoba
Mgr. Dušan Hanula
0434001150