Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
407

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC a IKT na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Pri zasielaných dokumentoch prosíme uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ďakujeme za prejavený záujem, po starostlivom posúdení žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienku vzdelania na ponúkanú pozíciu

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
www.zshal7lc.edu.sk
0474333791
Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Novodomská
0902333791