Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Dunajská Lužná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Brezová 787/27, Dunajská Lužná
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.08.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC Znalosť práce s PC word, excel, internet - bežný používateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 1/2020 z. z.
Ďalšie požiadavky
Príjemné vystupovanie
Kladný vzťah k deťom
Záujem rozvíjať svoje profesijné zručnosti
Samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, tvorivosť
-bezúhonnosť,
-zdravotná spôsobilosť,
-ovládanie štátneho jazyka
- kladný vzťah k deťom
- skúsenosti s prácou v oblasti školstva sú vítané
- flexibilita, kreativita, komunikatívnosť
- rešpektovanie pravidiel
Písomné žiadosti a životopis zasielajte do termínu 15.8.2020 na [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Brezová 787/27
90042 Dunajská Lužná
45980128
Kontaktná osoba
Milka Hubertová
0905074722