Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola pri základnej škole, Trenčianske Stankovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trenčianske Stankovce 380, Trenčianske Stankovce
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
98

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Prax v odbore, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
− žiadosť o prijatie do zamestnania
− profesijný životopis
− kópia - doklad o vzdelaní
− podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola pri základnej škole
Trenčianske Stankovce 380
91311 Trenčianske Stankovce
www.ms.trencianskestankovce.sk
0326496326
Kontaktná osoba
Mgr. Gabriela Trnavská (riaditeľka školy), [email protected], 0918 905 023
0326496326