Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
L. Novomeského 11, Trenčín
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
01.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
10

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office - Word, PowerPoint, Excel, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované vzdelanie: špeciálna pedagogika-učiteľstvo

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijný životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť e-mailom alebo poštou.

Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre výkon funkcie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom
L. Novomeského 11
911 08 Trenčín
http://www.autis.sk/
0903268644
Kontaktná osoba
Lenka Valisková
+421949560144